بازی رانندگی توشهر

90% تکمیل

شرح پروژه

بازی اندرویدی با Unity3D و زبان #C و JS که در نمایشگاه علامه حلی 5 تهران به نمایش گذاشته شد.

« 1 از 9 »

اسناد

پیشرفت پروژه

90% پیش رفتن

100% Test - Timing

تاریخ شروع

مهر ۲۵, ۱۳۹۵

تاریخ پایان

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶

201/201

اسناد تصویب شده

وضعیت به روز رسانی

وضعیت سند به روز شد

اعلان ها ارسال شده اند

Loading

سند را اضافه کنید