کتابخانه هوشمند تر

35% تکمیل

شرح پروژه

نرم افزاری با قابلیت مدیریت و کنترل روی وضعیت کتاب ها، امانت آن ها، مسئولین و اعضای کتابخانه با امکان لاگین هر عضو در نرم افزار و مشاهده ی امتیاز خود و کتاب های امانت برده شده و…

« 1 از 6 »

اسناد

در این زمان هیچ اسنادی وجود ندارد

پیشرفت پروژه

35% پیش رفتن

وضعیت به روز رسانی

وضعیت سند به روز شد

اعلان ها ارسال شده اند

Loading

سند را اضافه کنید