مستند ساعت‌های هوشمند

100% تکمیل

شرح پروژه

این مستند ابتدا پروژه سال نهم من بود که بعد از ثبت در پرتال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مورد توجه و تقدیر مدیرعامل کانون قرار گرفت.

اسناد

پیشرفت پروژه

100% پیش رفتن

100% Test - Timing

تاریخ شروع

بهمن ۱, ۱۳۹۵

تاریخ پایان

فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

2/2

اسناد تصویب شده

وضعیت به روز رسانی

وضعیت سند به روز شد

اعلان ها ارسال شده اند

Loading

سند را اضافه کنید